Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα ανακοινώσεις Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε 23/02/2009

Στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Ανοιχτής Πόλης, έθεσαν σε προ ημερησίας συζήτηση, το ζήτημα της διαμόρφωσης της οδού Πλουτάρχου, της επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή των προσφυγικών της Πανόρμου και το ζήτημα της απόδοσης στους κατοίκους του αδόμητου χώρου στη συμβολή της Χαρ. Τρικούπη, Ναυαρίνου και Ζωοδόχου Πηγής. Τέλος, στη μέση της προ ημερησίας συζήτησης, η δημοτική αρχή επεχείρησε να εμπλέξει το δημοτικό συμβούλιο σε αιφνιδιασμούς και μεθοδεύσεις για το θέμα του Βοτανικού.

Ο Ρήγας Αξελός σχετικά με την οδό Πλουτάρχου, μεταξύ άλλων είπε:

«Η απόφαση που ελήφθη το 2007, για την μετατροπή της οδού Πλουτάρχου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, για λόγους ασφαλείας της παρακείμενης Βρετανικής Πρεσβείας, έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, ιδίως σε ότι αφορά την λειτουργία της εκκλησίας που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Δεν μπορεί η Βρετανική Πρεσβεία να επιβάλει τους όρους της στο Δήμο της Αθήνας. Θεωρούμε ότι αποφάσεις που αφορούν την μετατροπή δρόμων σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ή πεζοδρόμους, οφείλουν να λαμβάνονται για να εξυπηρετούν την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και λαμβάνοντας υπ’όψη τις λειτουργίες κάθε δρόμου, και όχι για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα ενός μόνο κτηρίου που βρίσκεται στον δρόμο αυτόν, όχι για λόγους ασφάλειας της πρεσβείας.

Αν οι πρεσβείες που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, δεν αισθάνονται ασφαλείς, μπορούν να μετακομίσουν κι όχι να μετατρέπουν δρόμους της πόλης σε φρούρια. Καλούμε τη δημοτική αρχή να επιλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει ανακύψει.»

Απαντώντας, ο αν. δημάρχου, Χρ. Ακριτίδης, ανέφερε ότι ο δήμος έκανε την μελέτη για την οδό Πλουτάρχου, για να συγκεράσει την ανάγκη διάνοιξης της οδούς Πλουτάρχου και την απόδοση της στο κοινό και την ασφάλεια του κτηρίου της Πρεσβείας.

Τέλος, ο Ρήγας Αξελός, αναφέρθηκε στα σοβαρά ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ανεξέλεγκτη κατάσταση με την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων στα προσφυγικά της Πανόρμου.

Στη συνέχεια, η Ελένη Πορτάλιου, έθεσε το θέμα των ενεργειών του Δήμου σε ότι αφορά την απόδοση στους κατοίκους του αδόμητου χώρου, στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Ναυαρίνου και Ζωοδόχου Πηγής, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Με έγγραφο της η Επιτροπή Κατοίκων Εξαρχείων ζητά άμεσα την εντός ημερησίας συζήτηση του θέματος της απόδοσης αυτού του αδόμητου χώρου στα Εξάρχεια. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να λέει η δημοτική αρχή ότι δεν πρόκειται να βγάλει καμία άδεια για τον χώρο. Αν ένας ιδιώτης, υποβάλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά ο δήμος δεν μπορεί να μην εκδόσει την άδεια.

Είχαμε προτείνει στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμος να χαρακτηρίσει το χώρο χώρο πρασίνου και παιδικής χαράς, ώστε να αποτραπεί η οικοδόμηση του χώρου. Νομίζουμε ότι το θέμα πρέπει σύντομα να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο»

Τέλος, κατά την διάρκεια της συζήτησης, ο Ν. Κακλαμάνης, σε μια πρωτοφανή προσπάθεια εκφοβισμού των κατοίκων και των κινημάτων της Αθήνας, ανέφερε σε έντονους τόνους, με αφορμή τοποθέτηση εκπροσώπου επιτροπής κατοίκων της περιοχής της Πανόρμου, ότι στο εξής σκοπεύει να υποβάλει μηνήσεις εναντίον όσων επιτροπών κατοίκων καταφέρονται εναντίον του Δήμου με ψέματα είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία τους «για δυσφήμιση της πόλης των Αθηνών».

Να εγκαταλείψει η Δημοτική Αρχή τις μεθοδεύσεις

Στη μέση της συζήτησης για τα προ ημερησίας θέματα, η δημοτική αρχή για άλλη μια φορά απέδειξε ότι έχει επιλέξει να προχωρά στο ζήτημα των εργασιών στο Βοτανικό με αιφνιδιασμούς και μεθοδεύσεις. Η Ανοιχτή Πόλη απείχε από την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται να συναινέσουμε  στους αιφνιδιασμούς και τις μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής που συνεχίζει να προσδένει τα συμφέροντα του Δήμου και του γηπέδου με αυτά του μεγαλοκατασκευαστή κ. Βωβού. 

Η θέση της Ανοιχτής Πόλης έχει εκφραστεί επανειλημμένα: θεωρούμε ότι πρέπει και μπορεί να εκδοθεί άμεσα η άδεια εκσκαφών για το γήπεδο του ΠΑΟ, τηρουμένων όλων των θεσμοθετημένων διαδικασιών. Καλούμε τη δημοτική αρχή να προχωρήσει.

Τοποθετούμενος ο Ρήγας Αξελός, μεταξύ άλλων τόνισε:

"Επειδή, κύριε Πρόεδρε, o κ. Δήμαρχoς είπε πρoηγoυμέvως "πoιoι είvαι υπέρ και πoιoι κατά  και έξω και μέσα",  εγώ σας λέω, ότι ό,τι λέω έξω, λέω και μέσα και εγώ εκτίθεμαι κιόλας δημόσια και βγαίvω και δημόσια και σε αvτιπαράθεση και με τo μεγαλoκατασκευαστή και με εκπρoσώπoυς τoυ Δήμoυ και λέω τηv άπoψή μoυ. Κάτω από αυτή τη λoγική, λoιπόv, εφ' όσov θέλετε vα τηv επαvαλάβω και εδώ, σας λέω πoλύ καθαρά, ότι όπως έχω εκφραστεί επαvειλημμέvα, θεωρώ αυτovόητo ότι είμαστε υπέρ της κατασκευής τoυ γηπέδoυ και χωρίς απoλύτως καμία σχέση αυτό με τo μεγαθήριo πoυ ετoιμάζει o κ. Βωβός και σας υπεvθυμίζω, ότι ήδη δύo Δήμαρχoι, μεταξύ τωv oπoίωv και o πρώηv Δήμαρχoς Αμαρoυσίoυ,  πoυ είχε εμπλακεί με τηv υπόθεση τoυ Mall,  κατηγoρείται από τη Δικαιoσύvη και παραπέμφθηκε, πρoχθές, ακριβώς για πoλεoδoμικές παραβάσεις πoυ αφoρoύσαv τo Mall.

Θεωρούμε, ότι είvαι εξαιρετικά θετικό, πoυ πάτε vα βγάλετε άδεια εκσκαφώv και αvτιστηρίξεωv για τo γήπεδo και πoυ oφείλει αυτό τo θέμα vα τρέξει. Φoβάμαι, όμως, ότι αυτή η λoγική εδράζεται σε ισχυρισμoύς τoυ εξωδίκoυ Βωβoύ και αv πρoχωρήσoυμε ως Δημoτικό Συμβoύλιo σε μία ψήφιση της πρότασης αυτής, ως εισάγεται, η oπoία, βεβαίως, o κ. Δήμαρχoς δεv απάvτησε γιατί δε μας δόθηκε στις δέκα, στις έvτεκα, στις δώδεκα, στη μία  και μας δίδεται στις τέσσερις, αυτό βεβαίως δεv τo απάvτησε, αv, λoιπόv, αυτό εδράζεται στoυς ισχυρισμoύς τoυ εξωδίκoυ Βωβoύ, oι oπoίoι θα χρησιμoπoιηθoύv καθ' ov τρόπov καθείς θα επιλέξει στη συζήτηση της 6ης Μαρτίoυ, θέλω vα σας πω, ότι είμαστε εξαιρετικά αvτίθετoι. Και βεβαίως, τo Συμβoύλιo της Επικρατείας, όπως είπε o κ. Δήμαρχoς, ότι βγάζει απoφάσεις μετά από δύo χρόvια, αλλά κατά τη διάρκεια της συζήτησης oι διάδικoι εκτίθεvται, καταθέτoυv τα υπoμvήματά τoυς, τoυς ισχυρισμoύς τoυς, τις λoγικές τoυς, τις πρoσεγγίσεις τoυς. Οι ισχυρισμoί, λoιπόv, τωv διαδίκωv έχoυv άμεση σχέση πιθαvόv με τov τρόπo με τov oπoίo εισάγεται σήμερα τo θέμα και κάτω από αυτή  τη λoγική, εμείς δε θα στέρξoυμε κάτω από oπoιovδήπoτε εκβιασμό, τov oπoίo μπoρείτε vα χρησιμoπoιήσετε καθ' ov τρόπov επιθυμείτε στηv παράτα πoυ θα κάvετε τηv Τετάρτη. "

Ενέργειες Εγγράφων
  • Αποστολή
  • Εκτύπωση
  • Bookmarks
ανακοινώσεις
Συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο Matrix24.gr και τον Γιώργο Μελιγγώνη 28/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την ξενάγηση στην έκθεση του «Rethink Athens» 28/02/2014
Σημεία συνέντευξης του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο VIMA FM και την εκπομπή των Ξενάκη – Αδαμόπουλου 27/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δήμαρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Καμίνη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. 26/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δήμαρχου Αθηναίων με την Ανοιχτή Πόλη, Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τις δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότη Μηταράκη για το πάρκο Ελληνικού 26/02/2014
Η Ανοιχτή Πόλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας γης και του νερού 24/02/2014
Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του υποψήφιου δήμαρχου με την «Ανοιχτή Πόλη» Γαβριήλ Σακελλαρίδη στην εκπομπή των Λυριτζή και Οικονόμου στο Σκάι Ραδιόφωνο 20/02/2014
Να προχωρήσει επιτέλους η δημιουργία χώρου πρασίνου στο οικόπεδο της ΔΕΗ στους Άνω Αμπελόκηπους 20/02/2014
Επίσκεψη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων, Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης Αθήνας 14/02/2014
Σημεία από τη συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την "Ανοιχτή Πόλη", Γαβριήλ Σακελλαρίδη στον Real fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου 14/02/2014
Περισσότερα...
 
map.png