Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα ανακοινώσεις Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε 10/05/2010

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο η Ανοιχτή Πόλη έθεσε σε προ ημερησίας συζήτηση, τα ζητήματα

•    της πραγματοποίησης καμπάνιας από το Δήμο Αθηναίων για την ενημέρωση των μεταναστών προκειμένου να συμμετάσχουν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές

•    των παράνομων κεραιών απέναντι από σχολείο στην Κυψέλη

 

Επίσης ενημέρωσε το σώμα για την εκδίκαση προσφυγής από την ειδική επιτροπή της Περιφέρειας, σχετικά με πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβούλιου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Διπλής Ανάπλασης ΑΕ», κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

 

Τέλος, στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα του σχεδίου νόμου για τον «Καλλικράτη».

 

Τοποθετούμενος ο Ρήγας Αξελός, σχετικά με την πραγματοποίηση καμπάνιας για τη συμμετοχή των μεταναστών στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, μεταξύ άλλων είπε:   

 

«Δημοσιεύθηκε πριν από μερικές μέρες, στις 7 Μαΐου, η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τους ομογενείς και από τους μετανάστες συμπολίτες μας στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Πρόκειται για μια εγκύκλιο που αφορά το γνωστό νόμο για την απόδοση ιθαγένειας και δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε ομογενείς και μετανάστες, υπό προϋποθέσεις.

 

Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ εύκολο, ο νόμος αυτός να ακυρωθεί στην πράξη, θέτοντας αυστηρές προθεσμίας και εμπλέκοντας τους δικαιούχους σε μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών, που αποθαρρύνουν την συμμετοχή των μεταναστών, αν λάβουμε υπόψη μας τη συντηρητική αναδίπλωση της κυβέρνησης και την πολεμική που έχει δεχτεί  το νομοθετικό πλαίσιο από ακραίους κύκλους.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος απαιτεί μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εγγραφή των δικαιούχων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, και θέτει ως καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2010.

Με δεδομένη τη στενή αυτή προθεσμία, και προκειμένου να μην αποδειχτεί ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο παροχής δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι κενό γράμμα, καλούμε το Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα στην ενημέρωση των δικαιούχων και στην διευκόλυνση τους στην συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Ο Δήμος οφείλει να πραγματοποιήσει άμεσα ενημερωτική καμπάνια, πολύγλωσση και εκλαϊκευμένη προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας και δημοκρατικής λειτουργίας ο Δήμος να καταβάλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε στις επόμενες εκλογές το εκλογικό σώμα που θα ψηφίσει να αντιπροσωπεύει κατά το δυνατόν την πραγματική σύνθεση των ανθρώπων που ζουν στην Αθήνα.»


Στη συνέχεια, η Ελένη Πορτάλιου επανέφερε το θέμα της λειτουργίας παράνομων κεραιών απέναντι από το 47ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη, προτείνοντας ο Δήμος, από τη στιγμή που δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να παρέμβει αποτελεσματικά, να επιβάλει πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των οικοδομών που εγκαθιστούν παράνομες κεραίες ίσο με το ποσό που παίρνουν από την ενοικίαση της ταράτσας τους, έτσι ώστε να αποθαρρύνει την τοποθέτηση των κεραιών.  

 

Τέλος, τοποθετούμενος ο Φώτης Προβατάς, ενημέρωσε το σώμα για την εκδίκαση προσφυγής κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σε ότι αφορά την αύξηση, κατά 3,5 εκ. ευρώ, του μετοχικού κεφαλαίου της «Διπλής Ανάπλασης ΑΕ», αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι η επιτροπή αποφάσισε την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου και επίσης ότι η δευτεροβάθμια επιτροπή της Περιφέρειας θεώρησε, σε αντίθεση με τα όσα μέχρι τώρα υποστηρίζονταν, ότι κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει έννομο συμφέρον να εγείρει ενστάσεις εναντίον της νομιμότητας αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα εδώ.

 

Απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου για τον «Καλλικράτη»

Σε ότι αφορά το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τη συζήτηση για τον «Καλλικράτη», η Ελένη Πορτάλιου, αφού τοποθετήθηκε για το ζήτημα του Καλλικράτη, εκ μέρους της Ανοιχτής Πόλης (δείτε εδώ) κατέθεσε προς ψήφιση το παρακάτω κείμενο: 

 

«Το Πρόγραμμα  Καλλικράτης εντάσσεται ευθέως, μαζί με το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τη μείωση των μισθών, τις ιδιωτικοποιήσεις και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, που συνδιαμορφώνει η κυβέρνηση από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αποσκοπεί στην αυταρχική αναδιάρθρωση της κρατικής διοίκησης χωρίς αυτοδιοίκηση, στη δραστική περιστολή του κοινωνικού κράτους και στις μαζικές απολύσεις εργαζομένων.  

 

Απορρίπτουμε  τον Καλλικράτη γιατί : 

 

•    Επιβάλλει συνενώσεις δήμων με τη μέθοδο του  αποφασίζομεν και διατάσσομεν χωρίς  καμιά συμμετοχή των τοπικών  κοινωνιών.

•    Περιορίζει τη συμμετοχή των πολιτών και καταργεί  τις προϋποθέσεις αυτοδιοίκησης.

•    Συντηρεί και επαυξάνει ένα συγκεντρωτικό, αδιαφανές και πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα εξουσίας των αιρετών οργάνων, με διακοσμητικό ρόλο των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων .

•    Επαυξάνει το ληστρικό πλειοψηφικό σύστημα, που αποκλείει εκ προοιμίου τη συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές για ένα μεγάλο φάσμα κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων.

•    Δεν αποδίδει τα 4 + 1,8 δις €, που κατά την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ, απαιτεί η μεταρρύθμιση, αντίθετα η σημερινή πρακτική είναι η περιστολή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται από τον κεντρικό προϋπολογισμό στην αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα χρεοκοπήσουν.

•    Προβαίνει άμεσα σε απολύσεις 35.000 εργαζομένων και θέτει σε καθεστώς επισφάλειας τους υπόλοιπους.

 

Οι  θέσεις της Ανοιχτής Πόλης

 

•    Καμιά συνένωση δήμων χωρίς αποδοχή από  τις τοπικές κοινωνίες.

•    Απλή αναλογική, έμμεση εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη συμμετοχή στις εκλογές χωρίς προϋποθέσεις πλήρων ψηφοδελτίων. Δημοκρατική συγκρότηση δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

•    Κατάργηση των παράλληλων με τις αιρετές περιφέρειες κρατικών περιφερειών και μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων στις πρώτες.

•    Αποκέντρωση των περιφερειών σε περιφερειακά διαμερίσματα. Δημοτικές κοινότητες και περιφερειακά διαμερίσματα με αποφασιστικές αρμοδιότητες.

•    Κεντρική χρηματοδότηση με θεσμοθετημένους σταθερούς πόρους, χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης.

•    Καμιά απόλυση εργαζομένων.

•    Χρόνος διαβούλευσης και χρόνος οργάνωσης των νέων θεσμών ικανός ώστε να  μπορέσει να λειτουργήσει ένα νέο σύστημα και να μην καταρρεύσει συνολικά η αυτοδιοίκηση. Απ’ αυτή την άποψη οι όποιες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν πριν την επόμενη 4ετία.» 

 

Ενέργειες Εγγράφων
  • Αποστολή
  • Εκτύπωση
  • Bookmarks
Τοποθεσίες: ,
ανακοινώσεις
Συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο Matrix24.gr και τον Γιώργο Μελιγγώνη 28/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την ξενάγηση στην έκθεση του «Rethink Athens» 28/02/2014
Σημεία συνέντευξης του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο VIMA FM και την εκπομπή των Ξενάκη – Αδαμόπουλου 27/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δήμαρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Καμίνη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. 26/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δήμαρχου Αθηναίων με την Ανοιχτή Πόλη, Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τις δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότη Μηταράκη για το πάρκο Ελληνικού 26/02/2014
Η Ανοιχτή Πόλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας γης και του νερού 24/02/2014
Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του υποψήφιου δήμαρχου με την «Ανοιχτή Πόλη» Γαβριήλ Σακελλαρίδη στην εκπομπή των Λυριτζή και Οικονόμου στο Σκάι Ραδιόφωνο 20/02/2014
Να προχωρήσει επιτέλους η δημιουργία χώρου πρασίνου στο οικόπεδο της ΔΕΗ στους Άνω Αμπελόκηπους 20/02/2014
Επίσκεψη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων, Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης Αθήνας 14/02/2014
Σημεία από τη συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την "Ανοιχτή Πόλη", Γαβριήλ Σακελλαρίδη στον Real fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου 14/02/2014
Περισσότερα...
 
map.png