Αρχική Σελίδα
Στο Θησείο θυσίασε ο Δήμαρχος την δημοκρατία στο όνομα της εξουσίας.