Αρχική Σελίδα
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ