Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Η καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων και οι θέσεις της Ανοιχτής Πόλης

Η καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων και οι θέσεις της Ανοιχτής Πόλης

Δημοσιεύτηκε 23/01/2013

ΜΕ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α. Η τρικομματική συγκυβέρνηση προχωρεί ολοταχώς στην παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως ήδη κάνει και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Φορέας των διαδικασιών είναι ο ΕΔΣΝΑ (Ενιαίος Διαδημοτικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) και ειδικότερα  το διοικητικό του συμβούλιο - στο οποίο μετέχουν μόνο φιλοκυβερνητικά στελέχη - και το οποίο αποφάσισε κατά παράβαση κάθε δημοκρατικής δεοντολογίας, εκτοπίζοντας τις δημοτικές αρχές από τη λήψη αποφάσεων, για μια κατ’ εξοχήν δημοτική υπηρεσία.

Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής μεγαλοεργολάβων για τα 4 έργα στο Γραμματικό (22/1), στην Κερατέα (24/1), στα Άνω Λιόσια (29/1) και στη Φυλή (5/2). Σ’ αυτή, τη λεγόμενη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά επάρκειας. Εξ’ αυτών θα επιλεγούν 6, με τις προτάσεις των οποίων η κυβέρνηση θα διαμορφώσει το τελικό πρόγραμμα και θα προχωρήσει σε τεύχη δημοπράτησης και δεσμευτικές προσφορές για την επιλογή του τελικού αναδόχου.

Ο δήμος Αθηναίων, παρά το ότι με πρωτοβουλία της Ανοιχτής Πόλης συζήτησε διεξοδικά το θέμα και κατατέθηκε εκ μέρους μας πολυσέλιδη πρόταση εναλλακτικής διαχείρισης, δεν έλαβε απόφαση. Κωλυσιέργησε συστηματικά ώστε να μην επανέλθουμε στη διατύπωση της θέσης του δήμου και ενέκρινε, εντελώς αντιδημοκρατικά,  μέσω των εκπροσώπων του στο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ (κ. Βαρελά από την παράταξη Καμίνη και κ. Τεντόμα από την παράταξη Κακλαμάνη), τα σχέδια του περιφερειάρχη κ. Σγουρού και της κυβέρνησης.    

 

Β.  ΓΙΑΤΙ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Το σημερινό αδιέξοδο στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι αποτέλεσμα της υποβάθμισης ή ανυπαρξίας πολιτικών πρόληψης, μείωσης του όγκου τους και ανακύκλωσης, η οποία κυμαίνεται σε ποσοστό κάτω του 10% συνολικά στη χώρα μας. Η ανακύκλωση αστικών στερεών αποβλήτων, η οποία εφαρμόζεται σήμερα σε ποσοστό μέχρι και 85-90% σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση που είναι περιβαλλοντικά φιλική, ασφαλής από κινδύνους ατυχημάτων, κοινωνικά επωφελής, χαμηλού κόστους και, ταυτόχρονα, ενδεικτική του πολιτισμού μιας κοινωνίας, ιδιαίτερα σε εποχή οικολογικής και οικονομικής κρίσης.

Παρόλα αυτά, μέσα στην κρίση κι ενώ λόγω αυτής, η παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων έχει μειωθεί κατά 18% στην Αττική, προωθείται η εφαρμογή του πιο ανορθολογικού σχεδίου διαχείρισης: καύση σύμμεικτων απορριμμάτων.  Πρόκειται για ένα παραλογισμό τόσο ως προς την ποσότητα των απορριμμάτων όσο και τη διαχείριση, που οφείλεται στο ότι το ιδιωτικό κέρδος πολλαπλασιάζεται, όσο μεγιστοποιείται ο όγκος απορριμμάτων. Επομένως οι μεγαλοεργολάβοι ζητούν εγγυημένη ποσότητα εκατομμυρίων τόνων. Εξάλλου, δεν ενδιαφέρονται να κάνουν οι ίδιοι ανακύκλωση, καθώς η επιλογή αυτή ταυτίζεται με την αποκέντρωση και την κοινωνική συμμετοχή, στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από κάθε δήμο ή από συνεργαζόμενους δήμους. Η σπατάλη πόρων, η μεγάλη οικολογική επιβάρυνση, οι κίνδυνοι από την καύση για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, καθώς και το οικονομικό κόστος για την κοινωνία και τα δημόσια οικονομικά, θα είναι τα τραγικά αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επισημαίνουμε ότι, το ΤΕΕ έχει εδώ και πολλά χρόνια απορρίψει τη μέθοδο της καύσης ως περιβαλλοντικά μη αποδεκτή, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, και ακριβή.

 

Γ.  Σχετικά με τη δυναμικότητα των νέων έργων, προβλέπεται η επεξεργασία 1.350.000 τόνων/έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Αν σε αυτή την ποσότητα προστεθεί και η δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας (ΕΜΑΚ 1), τότε αναφερόμαστε σε μια ποσότητα 1.700.000 τόνων/έτος ΑΣΑ, δηλαδή για το 80%, περίπου, της σημερινής συνολικής ποσότητας ΑΣΑ, που θα οδηγούνται σύμμεικτα για επεξεργασία σε κεντρικές εγκαταστάσεις, προσανατολισμένες στην ενεργειακή αξιοποίηση - καύση. Τώρα, βέβαια, μιλούν για μικρότερες ποσότητες αλλά, όπως ήδη επισημάναμε, το εργολαβικό κέρδος είναι ευθέως ανάλογο του αριθμού των τόνων. Είναι πολύ πιθανόν, εφόσον δεν καλύπτεται μια συγκεκριμένη ποσότητα, να καταβάλλεται επιπλέον οικονομικό τίμημα  ώστε να συμφέρει η «επένδυση». 

Το κόστος μελέτης και κατασκευής των τεσσάρων μονάδων υπερβαίνει τα 430 εκ. €, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των έργων, εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1-1,5 δις €, γεγονός που θα εκτοξεύσει το σημερινό κόστος διαχείρισης, μετακυλίοντάς το στα δημοτικά τέλη και στην τσέπη των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η συμμετοχή του δημοσίου στη χρηματοδότηση κατασκευής των τεσσάρων έργων (150 εκ. €), επαρκεί για την κατασκευή ενός φιλοπεριβαλλοντικού δικτύου αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αποφέρει έσοδα, μειώνοντας το σημερινό κόστος διαχείρισης.

Οι δήμοι θα πρέπει να εκχωρήσουν βασικές αρμοδιότητες και λειτουργίες δημόσιου χαρακτήρα σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα να σταματήσει κάθε διαδικασία ανακύκλωσης. Υπολογίζεται ότι το κόστος της διαχείρισης ανά τόνο, με τις κυοφορούμενες κυβερνητικές «λύσεις», θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του σημερινού.

Οι δήμοι θα έχουν τον ρόλο του παρία, δηλαδή την αποκομιδή, καθώς μόνο αυτοί διαθέτουν τον εξοπλισμό σε απορριμματοφόρα και την υποδομή, εκτός αν και αυτή η δημοτική περιουσία εκχωρηθεί σε ιδιώτες. Χιλιάδες εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα χάσουν τη δουλειά τους και θα προστεθούν στους ανέργους των μνημονίων.

 

Δ.  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Janez Potocnik απαντά στους εκπροσώπους του Σωματείου Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων τα παρακάτω, στην ερώτησή τους για το πώς μπορεί η χώρα μας να αντιμετωπίσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο πλαίσιο των περιορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα γράφει: «σημαντικές προσπάθειες χρειάζονται επειγόντως για να βελτιώσουν τις τρέχουσες πρακτικές… Είναι απαραίτητο ν’ αναπτυχθούν άλλες επιλογές διαχείρισης απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της ανακύκλωσης, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από την υπερβολική εξάρτηση, από την  υγειονομική ταφή … Όσον αφορά στο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των απορριμμάτων εναπόκειται στα κράτη μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά με το βαθμό της συμμετοχής του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα …Συμφωνώ ότι στην τρέχουσα κατάσταση της οικονομικής κρίσης και της δημοσιονομικής λιτότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει η βέλτιστη χρήση των δημόσιων πόρων.»         

 

Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Προτείνουμε ένα μοντέλο διαχείρισης σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού και την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η πρόταση μας για ένα νέο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων συγκροτείται στα παρακάτω  σημεία

1.   Ριζικά νέος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων

2. Προτεραιότητα στις δράσεις σε επίπεδο δήμου, γειτονιάς, χώρων εργασίας και κατοικίας, με ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων που εντάσσονται στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο.

3. Σύστημα αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, σε επίπεδο μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων, ενταγμένων οργανικά και λειτουργικά στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο.

4. Εγκαταστάσεις διαχείρισης σε επίπεδο περιφέρειας ή μεγάλων ομάδων δήμων, με μονάδα ΧΥΤΥ — μη επικινδύνων αποβλήτων ή/και εγκατάσταση διαχωρισμού-επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.

5. Εγκαταστάσεις, διαπεριφερειακού επιπέδου, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικινδύνων και νοσοκομειακών απορριμμάτων.

 

ΣΤ.  ΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

· Αναθεώρηση και ριζική αλλαγή του ΠΕΣΔΑ.

· Απόσυρση του σχεδίου για την κατασκευή των 4 μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που, εκτός των άλλων, είναι διαστασιολογημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να δέχονται το σύνολο σχεδόν των σύμμεικτων απορριμμάτων, υπονομεύοντας κάθε προσπάθεια εναλλακτικής διαχείρισης, ανακύκλωσης - κομποστοποίησης κ.λπ.

· Απορρίπτουμε το συγκεντρωτικό μοντέλο των μεγάλων κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας σύμμεικτων για ενεργειακή αξιοποίηση και των εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, που για την Αττική περιλαμβάνει:

1. Τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην ΟΕΔΑ Φυλής:

-  Μηχανικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων (ΕΜΑΚ I), δυναμικότητας περίπου 360.000 t/έτος.

- Αποτεφρωτήρας νοσοκομειακών αποβλήτων

- Το τελευταίο κύτταρο του ΧΥΤΑ Φυλής.

2. Τις νέες εγκαταστάσεις, που είναι:

- Δεύτερη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων (ΕΜΑΚ II), στη Φυλή, δυναμικότητας  400.000 t/έτος.

- Μονάδα Βιολογικής Ξήρανσης, στη Φυλή, δυναμικότητας 700.000 t/έτος.

- ΧΥΤΑ και Μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων στο Γραμματικό, δυναμικότητας 127.500 t/έτος, στην οποία περιλαμβάνεται η βιολογική ξήρανση.

- Αντίστοιχη μονάδα στην Κερατέα με την ίδια δυναμικότητα.

- Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου υλικού στη Φυλή, δυναμικότητας 80.000 t/έτος

- Δύο Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένου υλικού των 40.000 t/έτος (μία στο Γραμματικό και μία στην Κερατέα).

· Η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Αγγλία) έχει αποδείξει, πως μπορούν να δημιουργηθούν μικρές, αποκεντρωμένες και άρτια οργανωμένες μονάδες, που θα δέχονται για υγειονομική ταφή μικρές ποσότητες υπολειμμάτων και οι οποίες θα αλλάξουν όλη την εικόνα που έχουμε ως σήμερα στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις απορριμμάτων.          

· Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, πιστεύουμε ότι, πρέπει απαραιτήτως να υπάρξουν ανώτατα όρια στην ημερήσια αποδοχή απορριμμάτων και δέσμευση για τη διάρκεια ζωής. Π.χ. το όριο των 1.000 τόνων/ημέρα για την υποδοχή απορριμμάτων σε μονάδες διαχωρισμού - επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και για εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης ΧΥΤΥ, 20 έτη διάρκεια ζωής και ανώτατο όριο υποδοχής 300 τόνοι/ημέρα.

· Όχι στην εγκατάσταση στην ΟΕΔΑ Φυλής νέων μονάδων επεξεργασίας (βιοξήρανσης, δεύτερου ΕΜΑΚ, κομποστοποίησης προδιαλεγμένου υλικού και αεριοποίησης).

· Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει και κλίμακα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, που θα πηγαίνουν για ταφή, για όσο διάστημα λειτουργεί η εγκατάσταση σαν χώρος τελικής διάθεσης.

· Επανεξέταση και επανασχεδιασμός της λειτουργίας του υφιστάμενου ΕΜΑΚΙ.

· Μεταφορά της μονάδας καύσης των νοσοκομειακών εκτός αστικού ιστού.

· Ένταξη της ΟΕΔΑ Φυλής και της ευρύτερης περιοχής σε άμεσο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αξιολόγησης-αποκατάστασης.

 

Ζ. Η Ανοιχτή Πόλη θα αγωνιστεί για τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου περιβαλλοντικών οργανώσεων, πολιτών, δημοτικών αρχών, δημοτικών παρατάξεων και εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, με στόχο να ανατραπούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί και να προχωρήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. 

Ενέργειες Εγγράφων
  • Αποστολή
  • Εκτύπωση
  • Bookmarks
— Αρχειοθέτηση
ανακοινώσεις
Συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο Matrix24.gr και τον Γιώργο Μελιγγώνη 28/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την ξενάγηση στην έκθεση του «Rethink Athens» 28/02/2014
Σημεία συνέντευξης του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο VIMA FM και την εκπομπή των Ξενάκη – Αδαμόπουλου 27/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δήμαρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Καμίνη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. 26/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δήμαρχου Αθηναίων με την Ανοιχτή Πόλη, Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τις δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότη Μηταράκη για το πάρκο Ελληνικού 26/02/2014
Η Ανοιχτή Πόλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας γης και του νερού 24/02/2014
Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του υποψήφιου δήμαρχου με την «Ανοιχτή Πόλη» Γαβριήλ Σακελλαρίδη στην εκπομπή των Λυριτζή και Οικονόμου στο Σκάι Ραδιόφωνο 20/02/2014
Να προχωρήσει επιτέλους η δημιουργία χώρου πρασίνου στο οικόπεδο της ΔΕΗ στους Άνω Αμπελόκηπους 20/02/2014
Επίσκεψη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων, Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης Αθήνας 14/02/2014
Σημεία από τη συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την "Ανοιχτή Πόλη", Γαβριήλ Σακελλαρίδη στον Real fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου 14/02/2014
Περισσότερα...
 
map.png