Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2014

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2014

Δημοσιεύτηκε 05/11/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. Ο προϋπολογισμός του δήμου Αθηναίων για το 2014 εικονογραφεί την πλήρη απαξίωση της αυτοδιοίκησης και την κατάργησή της ως κοινωνικού κράτους και αιρετού θεσμού μέσω των μνημονιακών πολιτικών. Υποχρηματοδότηση, μαζικές απολύσεις, Γερμανική Συνέλευση και Παρατηρητήριο, δείχνουν τη στρατηγική επιλογή ανάληψης των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης από τον ιδιωτικό τομέα.

Το πρόβλημα, όσον αφορά τον δήμο Αθηναίων δεν είναι μόνο οι κυβερνητικές μνημονιακές επιλογές. Είναι η πλήρης αποδοχή τους από την παρούσα δημοτική αρχή και η δημόσια διατυπωμένη θέση της ότι η ακραία μνημονιακή λιτότητα ισοδυναμεί με περιορισμό της σπατάλης, γι’ αυτό η δημοτική πλειοψηφία ανταποκρίνεται ευχαρίστως σ’ αυτή την πολιτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το τέλος Αυγούστου του 2012 ο δήμος Αθηναίων απουσίαζε από τις συνεδριάσεις ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ και έμεινε έξω, δηλαδή δεν υλοποίησε τις αποφάσεις των θεσμικών φορέων της αυτοδιοίκησης που, αν και ανεπαρκώς, έθεσαν πάντως τις διαστάσεις της κρίσης της αυτοδιοίκησης. Ο δήμος Αθηναίων δεν έλαβε μέρος στις κινητοποιήσεις που απέδωσαν κάποια περιορισμένα αποτελέσματα, δεν κατέστησε κοινωνούς των προβλημάτων της αυτοδιοίκησης τους δημότες, γενικά ευθυγραμμίστηκε με τα μνημόνια και την κυβέρνηση.

Απ’ αυτή τη σκοπιά ο σημερινός προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες της πόλης και των ανθρώπων της. Θα προχωρήσουμε σε μια πιο συγκεκριμένη κριτική, με τη γλώσσα των αριθμών

 

Α. ΕΣΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός του 2014 συνεχίζει τη συρρίκνωση που παρουσιάζουν οι προϋπολογισμοί την περίοδο των μνημονίων. Το 2014 έχουμε νέα μείωση 101 εκατ. ευρώ (από 874,5 εκατ. ευρώ το 2013 σε 773,3 εκατ. το 2014 , μείωση 12%).

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έτους 2013 ήταν 667 εκατ. ευρώ. Η υποχρέωση του Δήμου να αναφέρει το σύνολο των βεβαιωμένων απαιτήσεων των παρελθόντων οικονομικών ετών, ανέβασε το ύψος του προϋπολογισμού σε 874,5 εκατ. ευρώ, στην πραγματικότητα, όμως, ο δήμος δεν εισέπραξε σχεδόν τίποτα από τις βεβαιωμένες απαιτήσεις

 Τα έσοδα από το κεντρικό κράτος ανέρχονται σε 185,6 εκατ ευρώ (έσοδα από επιχορηγήσεις 153.843.840, έκτακτες επιχορηγήσεις 11.650.467, επιχορηγήσεις για επενδύσεις 20.085.843 ευρώ) στο σύνολο των 773,3 εκατ. (ποσοστό 24%), στα οποία συμπεριλαμβάνονται 65,2 εκατ. κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων και 3,4 εκατ. για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων, δηλαδή έσοδα τα οποία απλώς ο δήμος μεταφέρει σε τρίτους.

Τα καθαρά προϋπολογισθέντα έσοδα από την κεντρικό κράτος ανέρχεται σε 117 εκατ. επί του συνόλου 704,7 εκατ. (773,3 – 65,2 - 3,4 ποσοστό 16,6%). Το υπόλοιπο ποσό των εσόδων του προϋπολογισμού (ποσοστό 83,4%) στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε φόρους, τέλη και πρόστιμα. Στα έσοδα από το κεντρικό κράτος βλέπουμε την περαιτέρω μείωση των ΚΑΠ από 86.906.000 ευρώ το 2013 σε 75.131.838 ευρώ το 2014 (ποσοστό μείωσης 13,5%), όπως και των επιχορηγήσεων από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ) από 7.311.439 ευρώ το 2013 σε 3.381.778 το 2014 (ποσοστό μείωσης 53,8%).

Στο ποσό των 68,7 εκατ. ευρώ που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (προνοιακά επιδόματα, σχολικές επιτροπές) θα πρέπει να υπολογίσουμε άλλα 60,4 εκατ. εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων. Το σύνολο των εσόδων υπέρ τρίτων ανέρχεται σε 129 εκατ. ευρώ (16,7% του συνόλου του προϋπολογισμού).

Η αποτύπωση του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ύψους 282,6 εκατ. ευρώ (ποσοστό 36,5% του προϋπολογισμού), με αποδοχή είσπραξης εντός του έτους 2014 των 4,6 εκατ. ευρώ εξ αυτών, υποδηλώνει και το μέγεθος του πλασματικού προϋπολογισμού.

Η βίαιη μείωση του προσωπικού του Δήμου, οδηγεί σε αποδυνάμωση και των εισπρακτικών υπηρεσιών του δήμου, άλλωστε σε κάθε περίπτωση το μείζον πρόβλημα είναι η έλλειψη φοροδοτικής ικανότητας των φυσικών προσώπων αλλά και των επιχειρήσεων της πόλης μας.

 

Β. ΕΞΟΔΑ

Η τραγική εικόνα των εσόδων του προϋπολογισμού αποτυπώνεται όπως είναι αναμενόμενο και στο σκέλος των εξόδων. Η μη είσπραξη βεβαιωμένων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών ανέρχεται σε 278 εκατ., ενώ σε 63,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι μεταβιβάσεις εσόδων σε τρίτους και σε 3,1 εκατ. ευρώ οι μεταβιβάσεις προς τις σχολικές επιτροπές. Τέλος 61,1 εκατ. ευρώ είναι οι λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων (ασφαλιστικά ταμεία κλπ). Συνολικά 405,9 εκατ. ευρώ επί συνόλου 773,36 εκατ. ευρώ αφορούν είτε λογιστικά έξοδα είτε ποσά που ο δήμος μεσολαβεί να μεταφερθούν σε τρίτους. Αυτό επιβεβαιώνει και το μέγεθος του πλασματικού προϋπολογισμού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μειώσεις σε σημαντικούς τομείς λειτουργίας του δήμου.

Οι Γενικές Υπηρεσίες μείον 20% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2013, οι Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες μείον 30%, οι Υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής μείον 40%.

Για την Υπηρεσία Πρασίνου διατίθεται ποσό 2,7 εκατ. ευρώ όταν για το τρέχον έτος είχε προϋπολογισθεί ποσό 2,12 εκατ. και είχε απορροφηθεί μέχρι 31/7 μόνο το ποσό των 73 χιλιάδων ευρώ.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στη χρηματοδότηση των ΝΠΔΔ είναι η προϋπολογισθείσα χρηματοδότηση του Βρεφοκομείου (μείον 1,480 εκατ. ευρώ, -5,3%) και η καθήλωση του ΚΥΑΔΑ στα 2,5 εκατ. ευρώ σε μια εποχή έντονης φτωχοποίησης του πληθυσμού. Από το 2010 μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή προχώρησε σε μείωση των προϋπολογισμών του ΚΥΑΔΑ, του Βρεφοκομείου και του ΟΠΑΝΔΑ από 79,5 εκατ. ευρώ σε 54,5 εκατ. , που προσέφεραν στους δημότες.

Όσον αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις η διάθεση των χρημάτων δεν είναι γνωστή στο δημοτικό συμβούλιο. Έχουμε ζητήσει επαλειμμένα πέραν των αναθέσεων των προγραμματικών συμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου ή ιδιώτες, να ενημερωνόμαστε με την ολοκλήρωσή τους για τα αποτελέσματά τους. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε για παράδειγμα ποιά ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνική υποστήριξης στη Δ/νση Σχεδιασμού και Επενδύσεων του Δ. Αθηναίων από την Αναπτυξιακή του Δήμου για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ που κόστισε 373.182 ευρώ. 

Ενέργειες Εγγράφων
  • Αποστολή
  • Εκτύπωση
  • Bookmarks
— Αρχειοθέτηση
ανακοινώσεις
Συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο Matrix24.gr και τον Γιώργο Μελιγγώνη 28/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την ξενάγηση στην έκθεση του «Rethink Athens» 28/02/2014
Σημεία συνέντευξης του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο VIMA FM και την εκπομπή των Ξενάκη – Αδαμόπουλου 27/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δήμαρχου Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Καμίνη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. 26/02/2014
Δήλωση του υποψήφιου δήμαρχου Αθηναίων με την Ανοιχτή Πόλη, Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τις δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότη Μηταράκη για το πάρκο Ελληνικού 26/02/2014
Η Ανοιχτή Πόλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας γης και του νερού 24/02/2014
Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του υποψήφιου δήμαρχου με την «Ανοιχτή Πόλη» Γαβριήλ Σακελλαρίδη στην εκπομπή των Λυριτζή και Οικονόμου στο Σκάι Ραδιόφωνο 20/02/2014
Να προχωρήσει επιτέλους η δημιουργία χώρου πρασίνου στο οικόπεδο της ΔΕΗ στους Άνω Αμπελόκηπους 20/02/2014
Επίσκεψη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων, Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης Αθήνας 14/02/2014
Σημεία από τη συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων με την "Ανοιχτή Πόλη", Γαβριήλ Σακελλαρίδη στον Real fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου 14/02/2014
Περισσότερα...
 
map.png